b365

 

Alarmgeverkaart en isolatoren

Goedgekeurde lusgevoede alarmgeverkaart
met bewaakte evacuatie ingang en isolatie-units.

De BF365SC en de bijbehorende BF365IM’s zijn ontworpen om te voldoen aan de Nederlandse Norm NEN 2575. De BF365SC wordt aangesloten op de conventionele bewaakte alarmgeveruitgang van een brandmeldpaneel (beter bekend als Control Indication Equipment – CIE) (Controle weergave apparatuur).

De BF365SC transformeert de bewaking- en activering-spanningen van de CIE-uitgang naar zijn eigen speciale spanningen voor bewaking en activering van de aange-sloten BF365IM’s. Op iedere BF365IM wordt een alarmgever, flitser of een alarmgever/flitser aangesloten.

Het unieke van de BF365SC is dat het alarmgevercircuit als lus wordt aangesloten, die begint en eindigt op de BF365SC. Het alarmgevercircuit als echte lus is, door zijn tweezijdige controle, volledig bewaakt op kortsluiting en draad-breuk en beschikt over een hoge fouttolerantie.

Storingen in de lus, kortsluiting/draadbreuk, hebben geen invloed op het functioneren van de alarmgevers. De BF365SC werkt in geval van alarm vanuit twee kanten (redundant alarmgevercircuit). Iedere BF365IM, zal in geval van kortsluiting in de bedrading, zichzelf isoleren van de naastliggende BF365IM’s. Iedere storing in de alarmgeverlus wordt gemeld aan de CIE.

Door toepassing van een bewaakt alarmgevercircuit in lusvorm, kunnen enkelvoudige storingen zoals kortsluiting of draadbreuk in de lus niet tot uitval van het alarmeringscircuit leiden (hoge fouttolerantie).

Het alarmcircuit mag met standaard brandmeldkabel worden uitgevoerd. Kostbare functiebehoudkabel hoeft vrijwel niet te worden toegepast.

(zie voor nadere uitleg de NPR2576, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen)

Downloads

Datasheet BF365SC + BF365IM

© KUPERUS 2011